Knight Online item Upgrade nasıl yapılır - Eşya geliştirme Detaylı

Eşya Geliştirme

Eşya geliştirme, karakterin seviyesini geliştirmek kadar önemlidir. Bir eşyanın seviyesini yükselttiğinizde, o eşyanın atak gücü, defans değeri, ek özellikleri artacaktır. Bu artış karakter üzerinden önemli bir etkiye sahiptir. Farklı sınıflardaki eşyalar için farklı parşömenler kullanılmaktadır. Kullandığınız zırh, silah ve takıların seviyelerini uygun parşömenleri kullanarak yükseltebilirsiniz.

Moradon bölgesinde bulunan [Upgrade Scroll Merchant] Charon‘dan uygun parşömen alınır. Onun yanındaki Magic Anvil‘e tıklayarak eşya yükseltmesi yapılabilir.Yükseltilecek olan eşya ve yükseltme kağıdı konulduktan sonra işlem yapılabilir.

Preview butonuna basılarak eşya yükseltmesinin başarılı olması durumunda meydana gelecek olan gelişmiş hali görülebilir.
Yükseltme işlemleri için Low, Middle, High Class ve Unique seviyelerinde ayrı ayrı yükseltme kağıtları bulunmaktadır.
Her yükseltme kağıdı yalnızca bir kez kullanılabilir.

Silah Yükseltme

Upgrade Scroll
Silah, zırh ve kalkanların saldırı ve diğer ekstra özelliklerini belirli bir oranda arttırır. Bir eşya maksimum 10. seviyeye kadar yükseltilebilir. Yükseltme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Reduce Scroll
Seçilen eşyanın daha düşük gereksinimler istemesi için niteliklerini düşürür.
Nitelikleri düşürülmüş bir eşya ile yükseltme işlemine devam edilebilir ancak bu eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Düşürme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Elemental Scroll
Seçilen eşyaya ekstra hasar ekler. Ekstra hasar; Fire, Glacier, Light ve Poison şeklinde farklı türlerde olabilir. Elemental nitelikleri eklenmiş bir eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Dispel Scroll
Light, Fire veya Glacier niteliklerine sahip olan bir staffı yine bu nitelikler arasında değiştirir.

Elemental Scroll ile Oluşturulan Silah Nitelikleri

Elemental Scroll ile eklenebilen Fire, Glacier, Light ve Poison adında 4 nitelik vardır. Türlerine göre belirli seviyelere geldiklerinde parıldama efektleri görülmeye başlanabilir.

Unique Silah Yükseltme

Unique yani eşsiz silahlar birçok şekilde elde edilir. Bazıları direkt olarak canavarlardan bazılarıysa materyallerin birleştirilmesiyle üretilerek elde edilir. Eşsiz silahların birçoğu +0 yani seviye değeri olmadan elde edilir. Seviye değeri olmayan bir silahı yükseltmek için önce Elemental Scroll kullanmak gerekmektedir. Bu aşamadan sonra silah +1 olarak gözükür ve Upgrade Scroll kullanılarak geliştirmeye devam edilebilir.

Zırh Yükseltme

Upgrade Scroll
Zırh seviyesini arttırır ve bununla birlikte defansını, stat puanlarını ve diğer ek özelliklerini de yükseltir. Maksimum 10. seviyeye kadar yükseltilebilir. Yükseltme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Enchant Scroll
Zırh üzerinde Strength, Dexterity, Health, Intelligence ve Magic Power gibi stat puanı nitelikleri verir. Ayrıca stat puanı bonuslarını da arttırır. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Immune Scroll
Eşyaya Resistance bonusu ekler. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Reduce Scroll
Seçilen eşyanın daha düşük gereksinimler istemesi için niteliklerini düşürür. Nitelikleri düşürülmüş bir eşya ile yükseltme işlemine devam edilebilir ancak bu eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Düşürme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Reverse Eşya Yükseltme

Reverse eşyasını yeni ve daha gelişmiş bir seviyeye taşır. Normal sisteme göre bir eşyanın yükseltme işlemini bölümlere ayırır. Normal bir eşyaya gerekli kağıt ile birlikte rebirth basılabilir.

Normal bir eşyayı reverse bir eşya haline çevirmek için Charon’dan Reverse Scroll alınmalıdır. Yükseltme işlemi normal eşya yükseltmesi gibidir. Bunun için Reverse Item Strengthen Scroll kullanılır.

Takı Yükseltme

Aynı isimdeki 3 takı birleştirilerek seviyesi yükseltilebilir. Bunların seviyelerinin de aynı olmaları gerekmektedir. 3 tane +0 takı birleştirerek +1, 3 tane +1 takı birleştirerek +2, 3 tane +2 takı birleştirerek +3 takı elde edilir. Birleşim sonunda sadece 1 takı elde edilir.

Eşya Geliştirmede Kullanılan Parşömenler

Upgrade Scroll: Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyaları 5. seviyeye kadar geliştirmek için kullanılır. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Elemental Scroll: Düşük, orta ve yüksek sınıf silahların ek hasar vermesini sağlar. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Immune Scroll: Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyalara direnç bonusu ekler. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Reduce Scroll: Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyaların stat puanı gereksinimini azaltır. Bu parşömeni kullandıktan sonra eşyaya herhangi bir ek özellik uygulanamaz. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (STR): Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyalara Strength bonus ekler. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (HP): Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyalara HP bonus ekler. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (DEX): Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyalara Dexterity bonus ekler. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (INT): Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyalara Intelligent bonus ekler. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (MAGIC): Düşük, orta ve yüksek sınıf eşyalara Magic Power bonus ekler. Nispeten düşük başarı oranına sahiptir.

Upgrade Scroll (Low): Düşük sınıf eşyaları geliştirmek için kullanılır. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Elemental Scroll (Low): Düşük sınıf silahların ek hasar vermesini sağlar.
Immune Scroll (Low): Düşük sınıf eşyalara direnç bonusu ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Reduce Scroll (Low): Düşük sınıf eşyaların stat puanı gereksinimini azaltır. Bu parşömeni kullandıktan sonra eşyaya herhangi bir ek özellik uygulanamaz.
Enchant Scroll (Low/STR): Düşük sınıf eşyalara Strength bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Low/HP): Düşük sınıf eşyalara HP bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Low/DEX): Düşük sınıf eşyalara Dexterity bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Low/INT): Düşük sınıf eşyalara Intelligent bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Low/MAGIC): Düşük sınıf eşyalara Magic Power bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.

Upgrade Scroll (Middle): Orta sınıf eşyaları geliştirmek için kullanılır. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Elemental Scroll (Middle): Orta sınıf silahların ek hasar vermesini sağlar.
Immune Scroll (Middle): Orta sınıf eşyalara direnç bonusu ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Reduce Scroll (Middle): Orta sınıf eşyaların stat puanı gereksinimini azaltır. Bu parşömeni kullandıktan sonra eşyaya herhangi bir ek özellik uygulanamaz.
Enchant Scroll (Middle/STR): Orta sınıf eşyalara Strength bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Middle/HP): Orta sınıf eşyalara HP bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Middle/DEX): Orta sınıf eşyalara Dexterity bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Middle/INT): Orta sınıf eşyalara Intelligent bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Enchant Scroll (Middle/MAGIC): Orta sınıf eşyalara Magic Power bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.

Blessed Upgrade Scroll: Eşyaları geliştirmek için kullanılır. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Blessed Elemental Scroll: Silahların ek hasar vermesini sağlar. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Blessed Immune Scroll: Eşyalara direnç bonusu ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Blessed Reduce Scroll: Eşyaların stat puanı gereksinimini azaltır. Bu parşömeni kullandıktan sonra eşyaya herhangi bir ek özellik uygulanamaz.
Blessed Enchant Scroll (STR): Eşyalara Strength bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Blessed Enchant Scroll (HP): Eşyalara HP bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Blessed Enchant Scroll (DEX): Eşyalara Dexterity bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Blessed Enchant Scroll (INT): Eşyalara Intelligent bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.
Blessed Enchant Scroll (MAGIC): Eşyalara Magic Power bonus ekler. Yüksek başarı oranına sahiptir.

Reverse Scroll: Yüksek sınıf bir eşya +7 seviyesine geldiğinde bu parşömen kullanılarak Reverse Item statüsüne geçirilebilir.
Reverse Item Strengthen Scroll: Reverse Item statüsüne geçmiş bir eşyayı geliştirmek için kullanılır.

Accessory Compund Scroll: Takıları birleştirerek seviyesini yükseltmek için kullanılır.

Dispel Scroll (Fire): Asa elementini Lightning’den Fire’a çevirir.
Dispel Scroll (Glacier): Asa elementini Lightning’den Glacier’a çevirir.
Dispel Scroll (Light): Asa elementini Fire’dan Lightning’e çevirir.
Dispel Scroll (Glacier): Asa elementini Fire’dan Glacier’a çevirir.
Dispel Scroll (Fire): Asa elementini Glacier’dan Fire’a çevirir.
Dispel Scroll (Light): Asa elementini Glacier’dan Lightning’e çevirir.

*Sınıflarına göre 3 çeşit Dispel scroll vardır. Düşük, orta ve yüksek sınıf için uygun olanı kullanmalısınız.

Blessed Item Upgrade Scroll: Bu eşya ile +6 seviyesindeki eşyanızı %100 başarı oranı +7 seviyesine yükseltebilirsiniz. Akara’nın Sunağı aracılığıyla açık arttırmaya katılarak satın alabilirsiniz.

Blessing of Logos: Yükseltme sırasında bu koruma eşyasını kullanarak eşyanızın yok olma şansını büyük miktarda azaltabilirsiniz. Bu eşya Trina’s Piece ile beraber ve Reverse eşyalar üzerinde kullanılmamaktadır.

Blessing of Logos kullanarak başarısız bir yükseltme yaptığınızda eşya seviyenizin düşme, aynı kalma ya da az da olsa eşyanın yanma ihtimali bulunmaktadır.

Önemli Notlar

1. Eşya yükseltme esnasında başarı oranını arttırmak için PUS üzerinden satışta olan Trina’s Piece eşyasını kullanabilirsiniz. +5’e kadar %100 başarı şansı sağlar, +6 ve üzeri için başarı şansını arttırır.

2. Reverse statüsündeki eşyaların başarı oranı arttırmak için PUS üzerinden satışta olan Tears of Karivdis eşyasını kullanabilirsiniz. Reverse eşya geliştirme başarı şansını %30 arttırır.

3. Reduce Scroll bir kez kullanıldığında ilgili eşyaya ek özellikler sağlamak mümkün olmayacaktır.

4. Enchant Scroll çeşitleri ve Immune Scroll bir kez kullanıldığında verilen ek özelliklerin geri dönüşü yoktur.

5. STR, DEX, Elemental vb. ek özellikler eklerken ve Reduce, Immune gibi parşömenleri kullanırken eşyaların yok olma ihtimali vardır.

Accessory Disassemble Scroll

+3 +2 +1 takılarınızı yükseltmeden önceki haline geri çevirebilirsiniz.
Takı seviyesine eşit oranda scroll kullanmanız gerekmektedir.

Örneğin; +3 Ring of Life eşyasını 3 tane +2 Ring of Life haline getirebilmek için 3 adet Accessory Disassemble Scroll kullanmanız gerekmektedir.
+3 Takı > 3x Scroll
+2 Takı > 2x Scroll
+1 Takı > 1x Scroll
*Unseal statüsünde olan eşyalar üzerinde kullanılamamaktadır. Eşyanın öncelikli olarak “Unseal” statüsünden kurtarılması gerekmektedir.

Rebirth Restoration Scroll

Bu eşya ile reverse(rebirth) durumda olan eşyalarınızı normal haline çevirebilirsiniz. Eşya sadece;
+1 reverse
+5 reverse
+11 reverse ve
+21 reverse eşyaların çevriminde kullanılabilmektedir.
+1 reverse> +7
+5 reverse> +8
+11 reverse> +9
+21 reverse> +10
*Eşya statüsü değiştiğinde aşağıdan bilgi mesajı geçmektedir.
*Unseal statüsünde olan eşyalar üzerinde kullanılamamaktadır. Eşyanın öncelikli olarak “Unseal” statüsünden kurtarılması gerekmektedir.

Kaynak: https://forum.nttgame.com/forum/showthread.php?579463-E%C5%9Fya-Geli%C5%9Ftirme-Sistemi

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski